Göz Tansiyonu = Karasu Hastalığı

GLOKOM
(GÖZ TANSİYONU)

LASER TRABECUOLOPLASTY – LASER CYCLOPHOTOCOAGULATION – LASER IRIDOTOMY – PRP GROWTH FACTOR INJECTIONS– MAGNOVISION THERAPY

Göz tansiyonu, yani glokom, tedavi edilmez ise kalıcı görme kaybına neden olabilen ilerleyici bir hastalıktır.

Glokomda, göz içi dokuların beslenmesi için sürekli olarak yapılıp gözden drene olan göz içi sıvısının boşalamaması sonucu göz içi basıncının, görme yeteneği için gerekli olan  göz sinirine  zarar verecek düzeyde yükselmesi söz konusudur.

Sıklıkla 40 yaş üzerinde başlar ve genellikle kalıcı görme hasarı oluşana kadar ciddi bir belirti vermez.

Erken tanı için, özellikle ailesinde glokom olan bireylerin 35-40’lı yaşlardan itibaren düzenli olarak  göz doktoruna gitmeleri  ve göz tansiyonlarını  ölçtürmeleri  son derece önemlidir.

Glokom, çoğunlukla hasta tarafından ancak ileri dönemde farkedilebilir. Görme kaybı oluştuktan sonra meydana gelen hasarın geri dönüşü  olmadığından, erken tanı çok önemlidir.

Normal  bir göz muayenesi sırasında tespit edilen yüksek göz içi basıncı, hastalığın ilk belirtisi olabilir.

Normal göz dibinin oftalmoskopik görüntüsü

Kontrolsüz glokomda , göz sinirinin (optik sinirin)  aşırı hasar görmesi ve ilerleyici görme alanı kaybı.

Kontrolsüz glokomda optik sinirin ilerleyici hasarı

Glokomda görme alanı değişiklikleri

İlerleyici glokomda  optik sinir hasarı ve görme alanının ilerleyici daralması.

Glokom gelişme riskini arttıran faktörler şunlardır:
-ilerleyen yaş
-ailede glokom öyküsünün bulunması
-sigara
-şeker hastalığı
-yüksek/düşük kan basıncı
-yüksek miyopi / hipermetropi
-uzun süreli kortizon tedavisi
-göz yaralanmaları
-migren

Bu özelliklere sahip kişilerin glokom yönünden düzenli göz takipleri,  erken teşhis için oldukça önemlidir.
Glokom iyileşebilir mi?

Glokom tamamen ortadan kaldırılamaz  ancak uygun tedavi  yaklaşımları  ile başarılı bir şekilde kontrol altında tutulabilir ve görme kaybının ilerlemesi durdurulabilir

Hayat boyu kontrol ve düzenli takip gerektiren bir hastalıktır.

Glokom nasıl tedavi edilir?

Açık açılı glokom, göz içi basıncını düşüren göz damlaları ile tedavi edilir.

İlaçlara yeterli cevap alınamazsa cerrahi veya laser girişimleri uygulanabilir.

Bu tedavilerin asıl amacı hastanın kalan görmesinin  ve görme alanının korunmasıdır.  Ancak bazı olgularda retina ganglion hücreleri tümüyle ölmeyip uyku modundadır. Bu hastalarda growth faktör enjeksiyonları  ve gerekirse magnovizyon desteği ile birlikte görme alanında artışlar sağlayabilir.

Açık açılı glokom dışında, dar açılı glokom ve doğumsal glokom tipleri de mevcuttur.  Dar açılı glokom  göz çevresi ve başta ani ağrı, görme azalması, gözde kanlanma, bulantı, kusma şikayeti ile başlar. Tedavi acil olarak yapılmalıdır, aksi halde görme kaybı çok şiddetli olur.  Akut atakların tekrarlamaması için, göz tansiyonu düşürüldükten sonra, her iki göze de koruyucu laser iridotomi yapılması gerekir.

Doğumsal glokomda ise tedavi cerrahidir. Birden fazla cerrahi  işlem gerekebilir.

İzlemeniz gereken basit kurallar?
İlacınızı hergün aynı saatte, doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız
( bu şekilde göz damlanızı hem daha kolay hatırlayabilirsiniz, hem de daha etkili olmasını sağlarsınız.

Günlük normal yaşamınızı etkileyen herhangi bir yan etkiyi doktorunuz ile görüşünüz.)

Damlaları damlattıktan sonra gözlerinizi 1 dakika kapalı tutunuz.                                   (bu şekilde ilacın kana geçme ve yan etki oluşturma riskini önlemiş olursunuz)

Birden fazla damla kullanıyorsanız, damlalar arasında en az 5 dakika ara veriniz.

Hekiminizin önerdiği kontrol sürelerinde mutlaka kontrollerinizi yaptırınız. Hastalığınız ancak düzenli takipte olduğunuz zaman başarılı olarak tedavi edilebilir.

Göz doktorunuzu diğer hastalıklar için aldığınız ilaçlar hakkında, diğer branş hekimlerini de glokomunuz olduğu konusunda uyarınız.

Glokom ailesel olabildiğinden, tüm aile bireylerinizi düzenli olarak göz muayenesi olmaları için uyarınız.

Periyodik görme alanı muayenelerinizi  doktorunuzun önerileri doğrultusunda yaptırınız.

Glokom tedavisinin ömür boyu ve kararlılıkla başarılı olabileceğini , görme yeteneğinizin ancak bu kararlılık sayesinde korunabileceğini unutmayınız.