Retina Damar Tıkanıklıkları

RETİNA DAMAR TIKANIKLIKLARI
RETİNA VEN (TOPLAR DAMAR) TIKANIKLIĞI

INTRAVITREAL ANTIVEGF/OZURDEX INJECTIONS – MICROPULSE SUBLİMİNAL LASER  PHOTOSTIMULATIONPRP GROWTH FACTOR INJECTIONS AND MAGNOVISION THERAPY

Retina toplar damarları; hipertansiyon, şeker hastalığı, kalp-damar hastalığı veya göz tansiyonu olan hastalarda tıkanabilir. Bu tıkanıklık; optik sinirden hemen çıkışta yani retina kök ven tıkanıklığı şeklinde olabileceği gibi, venin yalnızca bir dalında da olabilir.

Tıkanıklığın olduğu yerin gerisinde damar basıncı yükselir. Retinada kanama ve ödem oluşur. Kanama ve ödemin olduğu bölgeye denk gelecek şekilde bulanık ve puslu görme meydana gelir.

Kanamalar kısmen çekildikten sonra yapılacak fundus flöresan anjigrafide, iskemi varlığı, yani retinanın beslenme durumu araştırılır. İskemi yoksa sonuç görme genellikle daha iyidir.
Retina ven kök tıkanıklığında iskemi varsa, 3 ay içinde kanamaya müsait yeni damarlar oluşur; bunlara bağlı göz içi kanamaları ve 100 gün glokomu denen ağrılı ve tedavisi zor bir glokom (neovasküler glokom) gelişebilir.

Yeni damar oluşumlarını ve/veya maküla ödemi önlemek için göz içi enjeksiyon tedavileri, gerekirse mikropulse veya grıd/panretinal termal laser tedavileri uygulanır.
Retinada iskemik hasar fazla ise, magnovision terapisi ve göz dışına growth faktör enjeksiyon desteği gerekebilir.
Altta yatan neden araştırılmalı; hipertansiyon, şeker, glokom mutlaka kontrol altına alınmalıdır.
Retina arter (atar damar) tıkanıklığı

Retinayı besleyen atar damarda, yağ plakları oluşması veya kalp ya da karotis arter denilen şah damarından pıhtı atması sonucu tıkanıklık meydana gelir.
Tıkanıklık optik sinirden çıkan kısımda meydana gelirse retina ana arter tıkanıklığı oluşur. Ağrısız ve ani görme kaybı meydana gelir.
Tedavisi çok acildir. 4 saat içinde pıhtı çözülemez veya daha uç kısımlara hareket ettirilemezse kalıcı görme kaybı gelişir.
Tedavide göz içi basıncı düşürülür, cilt altı düşük ağırlıklı heparin başlanır. Damar genişletici ilaçlar verilir. İmkan varsa hızlıca hiperbarik oksijen tedavisi başlanır. Hiperbarik oksijen hem retina damarlarında genişleme sağlar hem de retinanın oksijen ihtiyacını karşılar.
En kısa sürede uygulanacak magnovision terapisi ve göz dışına growth faktör enjeksiyonu desteği, retinal hasarı onarmaya katkı sağlar.

Arter tıkınaklığı yalnızca bir dalda meydana gelirse, retinal iskemi yani hasar yalnızca o dalın beslediği retina bölgesinde görülür.