23 Aralık 2017 Tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında Düzenlenen OCT Anjiyografi Kursu