Retina ve koroidea hastalıkların tanısı için üç boyutlu multimodal görüntüleme platformu sunan; uygulanması…

Retina ve koroidea hastalıkların tanısı için üç boyutlu multimodal görüntüleme platformu sunan; uygulanması, boya temelli anjiyografilere göre daha kolay ve noninvaziv olan OCT-Anjiyografi yöntemini örneklerle açıklayan kitabımızın, oftalmoloji camiasına faydalı olabilmesi dileği ile…