– Yapay görme, bilgisayar destek sistemleri
– Kortikal implantlar
– Çeşitli retina hastalıklarının tedavisinde mikropulse laser’in etkinliği
– Çeşitli retina hastalıklarının tanı ve takiplerinde OCT anjiografi’nin yeri
– Retina hastalıklarında flaremetre ölçümleri