Retina ve koroidea hastalıkların tanısı için üç boyutlu multimodal görüntüleme platformu sunan; uygulanması, boya temelli anjiyografilere göre daha kolay ve noninvaziv olan OCT-Anjiyografi yöntemini örneklerle açıklayan kitabımızın, oftalmoloji camiasına faydalı olabilmesi dileği ile…

 

  • Bilimsel toplantı sunuları
  • Preseptorship programları
  • ESASO ( European School for Advanced Studies in Ophthalmology)