Ülkemizde Göz Hastalıkları Alanındaki Eğitimde Önemli Ve Farklı Bir Uygulama

DÜNYANIN ÇEŞİTLİ ÜLKELERİNDEN GELEN GÖZ DOKTORLARININ VİTREKTOMİ AMELİYATI VE RETİNA SİMÜLATÖRLERİ, ÜÇ BOYUTLU CANLI CERRAHİ YAYINLARI İLE EĞİTİLMESİ

Merkezi İsviçre’ de bulunan European School for Advanced Studies  in Ophthalmology ( ESASO )’ okulu , göz doktorlarının mezuniyet sonrası klinik ve cerrahi eğitimlerini geliştirmek için oluşturulmuş olan bir kurumdur. Bunun için; bilimsel araştırmaları destekler, toplantı ve seminerler düzenler, bilimsel yayınları organize eder. Dünya oftalmoloji topluluğu içindeki bilimsel bilgi birikimini artırarak, hastaların en iyi bir şekilde bakımını ve tedavisini amaçlar.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı & Vehbi Koç Göz Hastanesi’ nin  teknik donanımı ve bilimsel seviyesi bu okul tarafından 2011 yılında akredite edilmiş ve 5. eğitim merkezi olarak ESASO Okulunun sabit eğitim müfredatına alınmıştır. Bu merkezin direktörlüğü ve koordinatörlüğü, Ankara Tıp Fakültesi ve ESASO  öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Özmert tarafından yürütülmektedir.  Uluslararası katılımlı interaktif kursların ilki, 24-28 Eylül 2012 tarihinde başarı ile düzenlenmiştir. Okulun eğitim müfredatı gereği bu kursların ikincisi ( 8 th Medical and Surgical Retina Module ), özellikle Ankara Üniversitesinin ve Vehbi Koç Eğitim Vakfı’nın değerli destekleri ile 7 – 11 Ekim 2013 tarihleri arasında, Ankara Tıp Fakültesi Vehbi Koç Göz Hastanesi’ nin gelişmiş wet-lab, simulatör laboratuarlarında ve ameliyathanesinde düzenlenecektir. Ülkemizden ve Dünyanın değişik ülkelerinden katılan göz hastalıkları uzmanlarına; Avrupa  ve ülkemizdeki bu alanda deneyimli öğretim üyeleri  doktorlar tarafından ( Emin Özmert, Figen Batıoğlu, Öner Gelişken, Cengiz Aras, Defne Kalaycı, Numan Alp, Kubilay Çetinkaya )  çeşitli konferanslar, simülatörler ve üç boyutlu canlı cerrahi yayınları ile medikal ve cerrahi retina eğitimi verilecektir. Modül sırasında vitreoretinal cerrahinin temel ve güncel konuları ile ilgili toplam 24 konferans verilecek; tüm katılımcılara 3 istasyonda simülasyon eğitimi ve 10 istasyonda da wet-lab eğitimi yaptırılacaktır. Ayrıca Prof. Dr. Emin Özmert ve Prof. Dr. Borja Corcostegui’ nin Kliniğimiz ameliyathanesinde yapacağı ameliyatlar, katılımcı öğrenciler  tarafından HD formatında üç boyutlu olarak izlenecek ve aynı anda tartışılacaktır.

Kursun sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan göz doktorlarına bir sertifika verilmekte; bu şekilde alınan 5 sertifikaya sahip doktorlar,  Avrupa’ da tanınan bir diplamaya da ( Diploma of Specialist Superior in Ophthalmology ) sahip olabilmektedirler. Bu diplomayı alan göz uzmanlarının, kliniğimizin de içinde olacağı 6 Avrupa merkezinde  burslu olanak üst ihtisas yapması mümkün olmaktadır.